Share

30 - Klimagewindeschneidmaschine

View:
pneumatische verschiedenen Grad Klopfen Handwerkzeug

Model : STH-12A

Pneumatisches Futter TAPPING HAND TOOL

Model : STH-12B

LUFT TORSIONAL TAPPING HAND TOOL (AIR TOOLS)

Model : STH-12C

AIR Gewindeschneidmaschine (AIR TOOL )

Model : STT-20B;22B;24B;27B